1. این بانس، صرفا به کاربرانی که شرط میکس را در بخش پیش بینی های ورزشی شرط بسته، و برگه آن ها برنده شده باشد، تعلق می گیرد.

2. برای بهره مندی از این بانس می بایست برگه شرطبندی شما شرایط زیر را داشته باشد:
• وجود حداقل 3 مسابقه در برگه میکس
• عدم وجود ضرایب زیر 1.30 در برگه

3. این بانس برای شرط های خریداری شده قبل از مسابقه معتبر بوده و برای شرط های زنده صدق نخواهد کرد.

4. با استفاده از این طرح تشویقی می توانید 80% از سود خود را به صورت بانس ترکیبی از پین باهیس دریافت کنید.
نرخ های افزوده به سود شما در صورت بهره مندی از این طرح تشویقی بدین ترتیب خواهد بود:

میکس 3 تایی : 2%
میکس 4 تایی: 3%
میکس 5 تایی: 5%
میکس 6 تایی: 10%
میکس 7 تایی: 15%
میکس 8 تایی: 20%
میکس 9 تایی: 25%
میکس 10 تایی: 30%
میکس 11 تایی: 35%
میکس 12 تایی: 40%
میکس 13 تایی: 45%
میکس 14 تایی: 50%
میکس 15 تایی: 55%
میکس 16 تایی: 60%
میکس 17 تایی: 65%
میکس 18 تایی: 70%
میکس 19 تایی: 75%
میکس 20 تایی: 80%

5. در صورت برنده شدن برگه میکس شما، سود حاصل از این بانس به همراه مقدار بردتان، به صورت خودکار به حساب تان واریز خواهد شد.

6. شرط های لغو شده، شرط های مجازی و فروش شرط، خارج از سیستم بانس محاسبه می شوند.

7. شرط هایی که با مبلغ بانس بسته میشوند و یا شرط های فری بت غیر معتبر خواهند بود.

8. پین باهیس می تواند در صورت لزوم از کاربران احراز هویت که بصورت عکس سلفی به همراه یک مدرک شناسایی خواهد بود ، نماید در صورت عدم ارسال مدارک درخواست شده توسط کاربران، این سایت می تواند سود کاربران را بلوکه کند.

9. حق لغو بانس یا تغییر شروط و قوانین بدون اطلاع قبلی برای پین باهیس محفوظ خواهد بود. همچنین، این سایت می تواند در صورت عدم صلاحدید، به برخی از حساب های کاربری بانس اختصاص ندهد. پیگیری قوانین روزانه ی بانس ها بر عهده ی کاربران می باشد.

10.پین باهیس در صورت شناسایی فعالیت های غیر قانونی و یا سوء استفاده از بانس، حق لغو بانس های مذکور را خواهد داشت.

11. این قوانین شامل شرایط و ضوابط عمومی می باشند.