بی نظیرترین فرصت طلایی و دست نیافتنی پین فلک برای اولین بار در ایران

مجموعه پین باهیس باز هم با جوایز بزرگ پین فلک در خدمت شما عزیزان هست.

پین باهیس متفاوت تر از همیشه در کنار شماست تا با هیجان پین فلک جوایز و فرصت های رویایی را برای اولین بار در کشور برای شما به ارمغان بیاورد

فرصت ویژه گردونه شانس پین فلک هرروز هفته از ساعت صبح 06 شروع شده و در ساعت 12 ظهر همان روز پایان خواهد یافت

کاربران گرامی و همیشگی پین باهیس از شروع تاریخ تعیین شده بعد از هر شارژ حساب کاربری فقط با روش کارت به کارت خودکار (GoPayPro) می توانند برای محک شانس خود از گردونه پین باهیس از پشتیبانی زنده سایت کد پین فلک دریافت کرده و گردونه را بچرخانند.

کاربران پین باهیس با واریز در قالب مبالغ زیر از پشتیبانی زنده کد پین فلک دریافت خواهند کرد:

در قالب یک واریزی 1.000.000 تا 4.999.000 ریال کوپن برنز

در قالب یک واریزی 5.000.000 تا 19.999.000 ریال کوپن نقره ای

واریزی های بیشتر 20.000.000 ریال کوپن طلایی

و دقت کنید که هر یک واریزی فقط یک کوپن دریافت خواهد کرد
جوایز و فرصت های بی نظیر این گردونه:
1) 100.000.000 ريال جایزه نقدی
2) 50.000.000 ريال جایزه نقدی
2) 25.000.000 ريال جایزه نقدی
4) میلیون ها ریال جوایز نقدی، بلنس فری بت، کارت دبرنا، فری اسپین های متنوع

جوایز فری بت :

فری بت های گردونه پین فلک به سه فری بت 1 ستاره-2ستاره-3 ستاره تقسیم میشوند :

مبالغ فری بت ها در مقایسه با کوپن دریافتی به شکل زیر خواهد بود :

طلایی نقره ای برنز ستاره نام جایزه
600.000ریال 400.000ریال 200.000 ریال فری بت 1 ستاره
1.500.000 ریال 1.000.000 ریال 500.000 ریال ⭐⭐ فری بت 2 ستاره
3.000.000 ریال 2.000.000 ریال 1.000.000 ریال ⭐⭐⭐ فری بت 3 ستاره

*فری بت دریافتی را کافی است یک بار با ضریب حداقل 1.80 در یک شرط بندی ورزشی(فوتبال بسکتبال والیبال) شرکت کنید تا بتوانید سود حاصل از آن را برداشت کنید

مدت زمان استفاده از این فری بت 7 روز خواهد بود و اگر کاربران در طول این مدت با این فری بت با ضریب معین شده در شرط بندی ها شرکت نکنند غیرفعال خواهد شد

جوایز کوپن بانس :

با برنده شدن هر یک از کوپن های بانس میتوانید در قالب شرایط زیر بر طبق مبلغ واریزیتان بانس رایگان دریافت کنید

کوپن برنز : 10% بانس واریز

کوپن نقره ای : 25% بانس واریز

کوپن طلایی : 50% بانس واریز

*برای برداشت این بانس باید 10 برابر مبلغ بانس را با ضریب حداقل 2 در شرط بندی های ورزشی شرکت نمایید

دقت کنید که در شرط بندی های تکی و میکس حداقل ضریب هر انتخاب (فارغ از مجموع ضرایب) باید 2 باشد

همچنین باید یک بار همه ی مبلغ واریزی خودتان را با ضریب حداقل 1.3 در یک شرط بندی به ثبت برسانید

مدت زمان استفاده از این بانس 30 روز میباشد و اگر در طول این مدت قانون چرخه ی بانس که در بالا مشخص شد را تکمیل نکنید بانس به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد

این بانس حداکثر تا سقف 10.000.000 ریال قابل دریافت خواهد بود.

جوایز کوپن فری اسپین :

فری اسپین های گردونه پین فلک به سه فری اسپین 1 ستاره-2ستاره-3 ستاره تقسیم میشوند :

مبالغ فری اسپین ها در مقایسه با کوپن دریافتی به شکل زیر خواهد بود :

طلایی نقره ای برنز ستاره نام جایزه
30 20 10 فری اسپین 1 ستاره
40 30 20 ⭐⭐ فری اسپین 2 ستاره
50 40 30 ⭐⭐⭐ فری اسپین 3 ستاره

*فری اسپین دریافتی خودتان را در بازی Starburst میتوانید استفاده کنید

مقدار مبلغی که از برد فری اسپین در بازی مربوطه حاصل شده است را باید یک بار در یک بازی اسلات استفاده کنید

مدت زمان استفاده از فری اسپین ها 7 روز میباشد. در صورتی که ظرف این مدت فری اسپین ها استفاده نشوند به صورت خودکار باطل شده و قابل برگشت و اضافه شدن نخواهد بود

جوایز کوپن نقدی :

جوایز نقدی گردونه پین فلک به 3 پول نقد 1ستاره-2ستاره-3ستاره تقسیم میشوند :

مبالغ جوایز نقدی در مقایشه با کوپن برنده شده به شکل زیر خواهد بود :

طلایی نقره ای برنز ستاره نام جایزه
600.000 ریال 400.000ریال 200.000ریال پول نقـد 1 ستاره
1.500.000 ریال 1.000.000 ریال 500.000 ریال ⭐⭐ پول نقـد 2 ستاره
3.000.000 ریال 2.000.000 ریال 1.000.000 ریال ⭐⭐⭐ پول نقـد 3 ستاره

*جایزه نقدی برنده شده را کافی است یک بار در یک شرط بندی ورزشی با ضریب حداقل 1.3 شرکت نمایید

جوایز دبرنا (تمبالا) :

شما مقدار برنده شده ی کارت دبرنا در پین فلک را می توانید در بازی دبرنا استفاده کنید.

جوایز دبرنا برای کارت های برنز 10 کارت دبرنا برای کارت های نقره ای 20 کارت دبرنا و برای کارت های طلایی 30 کارت دبرنا میباشد

مدت زمان استفاده از کارت دبرنا 30 روز میباشد. در صورتی که ظرف این مدت کارت دبرنا ها استفاده نشوند به صورت خودکار باطل شده و قابل برگشت و اضافه شدن نخواهد بود