1-در پین اسکور در لحظه پیش بینی خودتان را ثبت کنید .

2- کاربران گرامی اکنون میتوانند پیش بینی های خودشان از نتایج مسابقاتی که در شبکه های اجتماعی پین باهیس منتشر میشود را در سایت پیش بینی پین اسکور با وارد کردن نام کاربری خودشان و نتیجه دلخواه به ثبت برسانند

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here