اولین و مهمترین خدمات پین باهیس برای کاربران عزیز پاسخگو و پشتیبانی زنده 24 ساعته است.
همچنین پشتیبانی زنده 24 ساعته سایت پین باهیس برای پاسخگو و حل تمام مشکلات کاربران گردهم آمده اند تا در بخش های مختلف و در در موضوعات مختلف نسبت به مشکلات کاربران پاسخگویان مجرب آماده خدمت رسانی به کاربران سایت پین باهیس هستند.