در سایت پین باهیس در پرداخت ها هیچ مشکلی پیش نمی آید. برای تمام کاربران  برداشت ها را در کمترین زمان ممکن انجام می دهد. تنها خواسته پین باهیس از کاربران رعایت کردن قوانین سایت می باشد .
آیا پین باهیس برداشت  کاربران را پرداخت می کند ؟
بلی، تا وقتی که در چهارچوب قوانین حرکت کنید و تمام اطلاعات واقعی و صحیح وارد کنید سایت پین باهیس برداشت کاربران را در سریعترین زمان ممکن انجام می دهد.