آیا کاربران برای ثبت نام در سایت امن پین باهیس رغبتی دارند ؟ آیا کاربران سپرده گذاری و شرط بندی می کنند؟ این بخشی ازسوالات مطرحی می باشند. هیچ مشکلی درامر سپرده گذاری در سایت پین باهیس وجود ندارد. پرداخت ها بین 5 تا 15 دقیقه انجام می شود.
مخصوصا در امر سپرده گذاری به روش کیف پول مجازی و بیت کوین که امنیت لازمه اصلی می باشد . در صورت بررسی نظرات کاربران خواهید دید که تمامی اعمال برداشت،واریز به صورت کامل بوده و هیچ مشکلی تا کنون به وجود نیامده هست.